ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 "แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

เนื้อความ :

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  แผนงาน “Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (Social and Humanity) ภายใต้ โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 

> ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

> วิธีการยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการ : ผ่านระบบ NRIIS
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่  https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity/

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศโจทย์ COVID สังคม_Final_August2020.pdf
Form_Full proposal_Flagship64-สังคม COVID_Final_edited Aug2020(revised2).docx
คู่มือการคำนวณงบประมาณ (revised1)_clean.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ส.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 11,236 ครั้ง