ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอ ครั้งที่ 2.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจช่วยอำนวยการ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มิ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,099 ครั้ง