ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
3. บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
5. บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
2. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
1. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
4. บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
6. สวก.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
7. NIA ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64..pdf
9. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.docx
8. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 พ.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 54,151 ครั้ง