ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 มีดังนี้

1. สถิติข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS
2. นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน “Biotechnology”
3. นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน “Nanotechnology”
4. นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน “Advanced Material Technology”
5. นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน “Digital Technology”
จำแนกความเชี่ยวชาญตามศูนย์บุคลากรทักษะสูง, BOI

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Advanced Materials.pdf
Biotech.pdf
Digital.pdf
Nano.pdf
สารสนเทศปี 2561 ไตรมาส1_สถิตินักวิจัย.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,867 ครั้ง