ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559) มีดังนี้
1. เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายและประเภทการวิจัย
2. เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามรายละเอียดกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มหน่วยงาน
4. เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการนำไปใช้ประโยชน์
5. เปรียบเทียบข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามรายละเอียดกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. อุตสาหกรรมเป้าหมายและประเภทการวิจัย.pdf
2. รายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย.pdf
3. อุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มหน่วยงาน.pdf
4. อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการนำไปใช้ประโยชน์.pdf
5. บุคลากรด้านการวิจัย จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 29 ธ.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มี.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,233 ครั้ง