ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์" ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศสำนนักงานการวิจัยแห่งชาติ_ทุนSSA 2565.pdf
แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2565.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค.65
ประกาศโดย : ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,902 ครั้ง