ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วันที่ 9-10 ม.ค.59 วช.ปรับปรุงระบบเครือข่าย อาจทำให้แนบไฟล์เข้าระบบ NRMS ไม่ได้

เนื้อความ : วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มกราคม 2559 วช. จะปรับปรุงระบบเครือข่าย อาจมีผลทำให้ไม่สามารถแนบไฟล์เข้าระบบ NRMS ได้ โดยระบบ NRMS จะสามารถใช้งานปกติได้ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 ม.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ม.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,299 ครั้ง